Over ons…

Onze vereniging staat voor…

 • Bevorderen van saamhorigheid
 • Sociale contacten onderhouden en bevorderen
 • Ontspanning
 • Creativiteit stimuleren
 • Bevorderen van kennis
 • Actief zijn in de samenleving
 • Beleggen van bijeenkomsten
 • Organiseren van excursies
 • Actief lief- en leedbeleid
 • Het steunen van goede doelen
 • Aanbieden van workshops
 • Uitwisseling met andere verenigingen/organisaties

Samenstelling van het bestuur

Christien van Dijk
Voorzitter
Mieke Messie
Secretaris
Gerda Bosch
Penningmeester
Rijntje Berends
2e voorzitter

Henny van de Vrugt
Ledenadministratie – PR

© vrouwenactiefoene