Over ons

Doelstelling
VrouwenActief
Hoe kunnen
we deze
doelen
bereiken
– Saamhorigheid bevorderen
– Sociale contacten onderhouden en
bevorderen
– Ontspanning
– Creativiteit stimuleren
– Bevorderen van kennis
– Actief zijn in de samenleving
– Beleggen van bijeenkomsten
– Organiseren van excursies
– Actief lief- en leedbeleid
– Het steunen van goede doelen
– Aanbieden van workshops
– Uitwisseling met andere
verenigingen/organisaties

Christien van Dijk

Voorzitter

Mieke Messie

Secretaris

Riek van Huffelen

Penningmeester

Willy Eiland

2e voorzitter en PR

Henny van de Vrugt

Ledenadministratie